Værdigrundlag

Aarhus Stemmeklinik er en tværfaglig speciallægeklinik beliggende i Risskov. I klinikken møder du højtspecialiserede fagpersoner indenfor stemme- og synkeområdet (speciallæge, stemmelogopæd, fysioterapeut og ergoterapeut). Klinikken tilbyder udredning og behandling af stemme- og åndedrætslidelser samt udvalgte synkeforstyrrelse og senfølger efter behandling for hoved- og halskræft. Klinikkens værdier er tværfaglighed, høj faglig kvalitet og individuelle behandlingsforløb. I Aarhus Stemmeklinik er patienten i centrum og udredningen samt behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i patientens individuelle krav, ønsker, forventninger og behov. Som patient skal man føle sig tryg og godt tilpas. I Aarhus Stemmeklinik undgår du unødvendig ventetid og vil du blive mødt af det samme team gennem hele dit forløb, hvilket skaber kontinuitet og tryghed. Du kan læser mere om personalet her.