Udredning

Hos os møder du fagspecialister med lang erfaring inden for udredning og behandling af både stemmeproblemer og åndedrætsvanskeligheder. Vi hjælper dig hurtig og effektivt.

Tværfaglig udredning

Ved dit første besøg i Aarhus Stemmeklinik vil du blive undersøgt og vurderet af en speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme og en logopæd med speciale i stemmelidelser og åndedrætsvanskeligheder.

Undersøgelsen består af 4 dele:

Du bedes udfylde et spørgeskema, som belyser dine stemmeproblemer (udfyldes også af dig som alene oplever åndedrætsvanskeligheder). I en efterfølgende samtale vil du få mulighed for at uddybe baggrunden for dine problemer, hvilke specifikke gener du oplever, hvor længe du har haft problemerne, og i hvilket omfang det påvirker dig i det daglige.

Vi vurderer din stemmekvalitet, dit stemmeleje og din stemmestyrke. I den forbindelse laver vi eventuelt en lydoptagelse af din stemme, som kan bruges til efterfølgende analyse. Optagelsen kan desuden bruges til sammenligning af din stemme før og efter behandlingen.

Din strube undersøges af øre-, næse-, halsspecialisten ved hjælp af en tynd kikkert (fiberlaryngoskopi), som bliver ført ind gennem næsen. Det kan lyde voldsomt, men det er ganske ufarligt – og selvom det kan opleves generende, gør det sjældent ondt. Undersøgelsen giver et overblik over anatomien i din strube herunder funktionen af dine stemmebånd, og hvordan dine muskler arbejder, mens du producerer stemmelyd. Undersøgelsen kan eventuelt suppleres med en videooptagelse (videostroboskopi). Optagelsen giver detaljeret information om funktionen af dine stemmebånd og eventuelle forandringer i slimhinden på stemmebåndene.

Langt de fleste stemmelidelser behandles enten ved et forløb hos en specialiseret logopæd (eventuelt i kombination med fysioterapeutisk behandling) eller ved en operation. Medicinsk behandling er sjældent en mulighed, men kan komme på tale ved for eksempel sure opstød og halsbrand (reflux), luftvejsinfektion eller næse-bihule-sygdom. I nogle tilfælde vil der være behov for en kombineret indsats bestående af både kirurgi og logopædisk behandling.
Hvis din stemmelidelse skal behandles kirurgisk, vil du typisk blive henvist til en Øre-, Næse-, Halsafdeling på et sygehus. Hvis du har en sundhedsforsikring, har du formentligt mulighed for at gøre brug af denne og søge kirurgisk behandling på et privathospital. Aarhus Stemmeklinik kan sideløbende være behjælpelig med logopædisk/fysioterapeutisk behandling før og efter operationen.

Aarhus Stemmeklinik logo

Logopædisk udredning

Når du har været til forundersøgelse, og dine stemmeproblemer er grundigt udredt af vores øre-, næse-, halslæge møder du vores specialiserede logopæd til en én-til-én samtale (en logopædisk udredning). Ved samtalen hjælper vi dig med at kortlægge dine stemmeproblemer. Du vil blive bedt om at graduere dine halsgener og beskrive de problemer og begrænsninger, du oplever.

Vi skal desuden igennem en funktionsprøve, som viser noget om:

Logopæden undersøger også din hals og din strube med henblik på at vurdere spændingsniveauet i musklerne samt strubens placering. Det gøres for at finde ud af, om du har behov for tværfaglig indsats hos specialiseret fysioterapeut for at opnå det bedste resultat.

Fysioterapeutisk udredning

Den fysioterapeutiske udredning består i et møde med en fysioterapeut med speciale i stemme- og åndedrætsvanskeligheder.

Vi laver en systematisk undersøgelse af dine kropslige forudsætninger for hensigtsmæssigt åndedræt og stemmebrug. På baggrund af de fund lægen og logopæden har gjort ved udredningen undersøger vi din generelle kropsholdning, din åndedrætsfunktion samt bevægeligheden i stemmerelaterede muskler og strukturer herunder struben og kæber.

Når du er blevet undersøgt udarbejder fysioterapeuten en skræddersyet behandlingsplan i tæt samarbejde med lægen og logopæden.