Information til fagfolk

Alle læger kan henvise patienter med stemmeproblemer til Aarhus Stemmeklinik.

Henvisningen sendes til Øre-, Næse-, Halsklinikken Risskov (lokationsnr.: 5790002274022),
eller Aarhus Stemmeklinik, Møllegårdsvej 7, 8240 Risskov.

Klinikken er et privat udrednings – og behandlingstilbud, hvilket betyder, at patienterne selv betaler for et forløb i klinikken (eventuelt via deres private sundhedsforsikring).

Såfremt henvisningen indeholder et telefonnummer, vil vi kontakte patienten i løbet af få dage.

Særligt for Øre-, Næse-, Halslæger

Patienter som henvises direkte fra en øre-, næse-, halslæge får 50% rabat ved den indledende tværfaglige forundersøgelse og eventuelle efterfølgende logopædiske udredning.

Henvisningen bør indeholde:

  • Diagnose
  • Relevant information om stemmeproblemets omfang
  • Patientens erhverv
  • Patientens stemmekrav
  • Relaterede symptomer
  • En fyldestgørende beskrivelse af fundene ved fiberskopi og gerne stroboskopi (det er relevant med en beskrivelse af både insufficiens og kompression)