Behandling af stemmeproblemer

Hos os får du hjælp af et tværfagligt team bestående af øre-næse-hals-læge, specialiceret logopæd samt fysioterapeut og psykolog i det omfang det er nødvendigt, for at hjælpe dig med dine problemer.

Logopædisk behandling

Den logopædiske behandlingsplan – løsningen på dine problemer

Den logopædiske behandling består i stemme- og/eller åndedrætstræning og korrektion af den adfærd, som fører til dine gener. Hvis du har et funktionelt stemmeproblem eller en organiske stemmeproblematik, som kommer af overbelastning eller uhensigtsmæssig stemmebrug, vil behandlingen fokusere på at hjælpe dig af med dine halsgener og få stemmens fulde funktionalitet tilbage.

Stemmeproblemer som er opstået i forbindelse med eller efter en operation, og hvor der ikke er vævsskader på stemmebåndene, kan ofte også blive genoptrænet til fuldt funktionsniveau.

Har du derimod en organisk stemmeproblematik som har resulteret i permanente vævsskader på stemmebåndene, eller en neurologisk stemmeproblematik som påvirker selve stemmedannelsen, vil vi fokusere på at forme din stemme og din tale, så den bliver så god som muligt. Det gør vi gennem at lære dig teknikker, som gør dig i stand til at kompensere stemmen hensigtsmæssigt og derigennem at optimere stemmens funktionalitet.

Oplever du åndedrætsvanskeligheder eller kronisk hoste, så arbejder vi på at eliminere dine gener men alt afhængig af hvad, der er den udløsende faktor til symptomerne, kan der blive tale om behandling som stiler mod at reducere dine gener mest muligt. 

Uanset om vi arbejder frem mod at rehabilitere eller kompensere din stemme eller korrigere et dysfunktionelt åndedræt, vil behandlingen bestå i indsats inden for nogle af følgende områder:

  • Viden om kroppens anatomi og funktionalitet i forhold til balanceret holdning og fri bevægelighed i stemme-, tale- og åndedrætsrelaterede muskler
  • Afspænding og udspænding af stemmerelaterede muskulatur
  • Korrektion af kropsholdning – herunder korrektion af hovedstilling
  • Frit og afspændt åndedræt – i hvile, under tale og ved aktivitet
  • Hensigtsmæssig stemmedannelse
  • Hensigtsmæssige talekarakteristika
  • Stemmeskånende strategier og stemmepleje
  • Forståelse for årsagssammenhænge i forbindelse med oplevede gener

Det skal du selv gøre

Hvis den logopædiske behandling skal have effekt, er det afgørende at du sætter tid af til stemmetræningen. At ændre vaner kræver mange gentagelser, og at du træner i forskellige miljøer og kontekster.

Behandlingsperioden varierer, men ofte kræver det en serie af behandlinger. Hvis vi vurderer at stemmeproblemet har årsagssammenhæng med medicinske lidelse, fysiske dysfunktion eller psykisk sårbarhed, kan der blive behov for supplerende behandling hos Øre-, Næse-, Hals-lægen, specialiseret fysioterapeut eller psykolog.

Fysioterapeutisk behandling

Vi tilbyder tværfaglig indsats ved specialiseret fysioterapeut, som arbejder tæt sammen med vores læge og logopæd for at mindske eller afhjælpe dine gener.

Behandlingen hos fysioterapeuten stiler mod, at du opnår så funktionsdygtig en krop som muligt, hvilket giver dig de bedste muligheder for at få effekt af de logopædiske øvelser. Den fysioterapeutiske behandling er en kombination af manuelle teknikker og guidning i korrektion af uhensigtsmæssige elementer.

Indsatsen fokuserer på følgende områder:

  • Viden om kroppens anatomi og funktionalitet i forhold til balanceret holdning og fri bevægelighed i stemme- og åndedrætsrelaterede muskler
  • Manuel behandling af fascier (bindevæv), muskler og led

Det skal du selv gøre

Fysioterapeuten vil instruere dig i øvelser til hjemmetræning, der understøtter den logopædiske behandling.

Hvis den fysioterapeutiske indsats skal have effekt, er det afgørende, at du løbende har bevidsthed på kropsholdningen og åndedrættets indvirkning på dine gener og løbende korrigerer uhensigtsmæssige elementer.

Behandlingsperioden varierer, men ofte kræver det en serie af behandlinger for at opnå et godt resultat.

Psykologisk behandling

Vi tilbyder tværfaglig indsats ved specialiseret psykolog i tæt samarbejde med klinikkens øvrige specialister.

Samtaleterapien stiler mod, at du opnår positiv balance i dit tanke- og følelsesliv, så psyken ikke begrænser stemmen eller åndedrættet, eller at du lærer at leve med de symptomer og begrænsninger, du oplever.

Samtaleterapi med specialiseret psykolog kan være afgørende for, at du opnår optimal effekt af den logopædiske behandling.

Aarhus Stemmeklinik samarbejder med autoriserede psykolog Greta Lund og autoriserede psykolog Karen Veis Willert.