Synkeforstyrrelser

Aerofagi

Hvad er aerofagi?

Aerofagi betyder, at man ufrivilligt presser luft ned i spiserøret eller sluger luft, hvilket fører til markant øget bøvsetrang uden, at der er fundet en medicinsk forklaring. Den øgede bøvsetrang kan få negativ indvirkning på både talen og synkningen. Ved tale bøvses der sjældent midt i en frase men oftest i pauserne mellem fraserne og i forbindelse med spisning, vil der ofte opstå øget aktivitet umiddelbart efter måltidet. En del patienter oplever desuden problemer med sure opstød og halsbrand (reflux), fordøjelsesproblemer og ubehag i maven. Hvis der ikke er fundet en medicinsk årsag til den ufrivillige bøvseproblematik, betegnes tilstanden som værende funktionelt betinget. Det betyder, at der er opbygget uhensigtsmæssige vaner med øget spænding i kæben, tungen, halsen og mavemuskulaturen, som medfører, at mellemgulvsmusklen ikke kan arbejde frit, og åndedrættet hæmmes. Udåndingsluften presses ned i spiserøret i stedet for at komme ud igennem munden eller næsen. Tilstanden er ofte dybt invaliderende, da det hæmmer mulighederne for at indgå i sociale sammenhænge. Det er ikke unormalt at patienter med aerofagi trækker sig fra sociale fællesskaber både på arbejde og privat, da øget bøvsetrang ikke er socialt accepteret og i høj grad kan sænke livskvaliteten. Nogle patienter med aerofagi kan også oplevede klumpfornemmelse, rømmetrang og stemmetræthed, hvilket betegnes som fonasteniske gener.

Læs mere om fonasteniske gener.

Sådan behandler vi aerofagi

Behandlingen består i tværfaglig indsats hos fysioterapeut og logopæd. Formålet med den tværfaglige indsats er at fjerne de uhensigtsmæssige spændinger som fører til generne, og at du lærer at bruge mellemgulvsmusklen (diafragma), når du trækker vejret. Der arbejdes med det frie og afspændte åndedræt både i hvile, ved aktivitet og under tale. Fysioterapeuten anvender manuelle teknikker til at fjerne spændingerne, så mellemgulvet aktiveres. Logopæden lærer dig at koordinere dit åndedræt ved tale, hvorved du får teknikkerne til at minimere generne.

Der igangsættes ikke behandling af aerofagi og rumination ved Aarhus Stemmeklinik før tilstanden er grundigt udredt af en speciallæge inden for mave-tarm-sygdomme.

Rumination

Hvad er Rumination ?

Rumination betyder, at den mad der er tygget og sunket, ufrivilligt kommer op igen, inden den når mavesækken. De ufrivillige bevægelser gentager sig adskillige gange, hvorved maden tygges og synkes igen og igen (”drøvtyggerproblematik”). Rumination opstår sjældent i kombination med kvalme eller brækfornemmelse, men kommer som en let refleks, der ikke kan kontrolleres (maden smager stadig godt, da der ikke kommer mavesyre med op i munden). Der kan være medicinske eller psykologiske årsager til rumination, men hvis dette er udelukket, betegnes tilstanden som værende funktionelt betinget. Der er opbygget de samme uhensigtsmæssige spændinger i muskulaturen som ved aerofagi, hvilket hæmmer mellemgulvets bevægelse og er årsag til generne. Rumination fører ofte til at man er socialhæmmet, da man trækker sig fra fællesskaber, hvor der skal spises. Nogle patienter med rumination kan også oplevede klumpfornemmelse, rømmetrang og stemmetræthed, hvilket betegnes som fonasteniske gener.

Læs mere om fonasteniske gener.

Sådan behandler vi rumination

Behandlingen består i tværfaglig indsats hos fysioterapeut og logopæd. Formålet med den tværfaglige indsats er at fjerne de uhensigtsmæssige spændinger som fører til generne, og at du lærer at bruge mellemgulvsmusklen (diafragma), når du trækker vejret. Der arbejdes med det frie og afspændte åndedræt både i hvile, ved aktivitet og under tale. Fysioterapeuten anvender manuelle teknikker til at fjerne spændingerne, så mellemgulvet aktiveres. Logopæden lærer dig at koordinere dit åndedræt ved tale, hvorved du får teknikkerne til at minimere generne.

Der igangsættes ikke behandling af aerofagi og rumination ved Aarhus Stemmeklinik før tilstanden er grundigt udredt af en speciallæge inden for mave-tarm-sygdomme.