Åndedræt

ILO/EILO

Hvad er ILO/EILO?

ILO (Inducible Laryngeal Obstruction) som også kaldes VCD (Vocal Cord Dysfunction) er uhensigtsmæssig stemmebåndsbevægelse i hvile. Opstår åndedrætsvanskelighederne udelukkende ved aktivitet, motion eller ved idrætsøvelser med høj intensitet kaldes tilstanden EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction).

Du vil opleve det som en fornemmelse af tillukning i struben samt besværet åndedræt. ILO/EILO bliver ofte forvekslet med astma. Overordnet er symptomerne ved astma forbundet med besværet udånding, mens ILO/EILO kommer til udtryk ved besværet indånding.

Der findes ingen påviselig årsag til hvorfor tilstanden opstår, men der er formodentlig tale om flere forskellige funktionsforstyrrelser (patofysiologiske mekanismer).

De hyppigste udløsende faktorer er:
 • Fysisk aktivitet
 • Stress, angst
 • Irritanter i luften (fx parfume)
 • Kronisk bihulebetændelse
 • Sure opstød/halsbrand
 • Medicinbivirkning
Det er dog langt fra muligt altid at identificere den udløsende årsag. ILO/EILO-symptomer kan forekomme selvstændigt men kan også opstå i kombination med stemmeproblemer. Læs mere om fonasteniske gener.

Sådan behandles ILO/EILO

Behandlingen består som oftest af tværfaglig intervention ved specialiseret logopæd og fysioterapeut. Behandlingen fokuserer på at opnå større kontrol med åndedrætsfunktionen herunder de uhensigtsmæssige bevægelser i struben, så anfald undgås eller ubehaget minimeres.

Hvis den tværfaglige intervention ved logopæd og fysioterapeut ikke har optimal effekt, kan der i udvalgte tilfælde være et kirurgisk tilbud.

Læs mere om behandlingstilbuddene i Aarhus Stemmeklinik her.

Dysfunktionelt åndedræt

Hvad er dysfunktionelt åndedræt?

Dysfunktionelt åndedræt opstår, hvis du trækker vejret uhensigtsmæssigt, hurtigt, overfladisk, urytmisk eller hvis du har fået en vane med at holde vejret. Du vil ofte ikke være bevidst om, at du trækker vejret uhensigtsmæssigt, men reagerer på symptomer som:

 • Åndenød/stakåndethed i hvile (svært ved at trække vejret frit og afspændt)
 • Åndenød ved fysisk aktivitet (gang, trapper, alm. husligt arbejde m.v.)
 • Du hyperventilerer
 • Du bliver stakåndet, når du taler
 • Du har svært ved at koordinere åndedrættet ved spisning
 • Du har svært ved at trække vejret dybt og tilfredsstillende
 • Du fornemmer et behov for at tage ekstra dybe indåndinger

Du kan samtidig også opleve ikke-respiratoriske symptomer som:

 • Brystsmerter
 • Kropslig uro
 • Angst eller indre uro
 • Koncentrationsbesvær
 • Svimmelhed
 • Snurren i fingrene
 • Stemmepåvirkning
 • Irritation i halsen (fonasteni)

Dysfunktionelt åndedræt er en hyppig men ofte under- eller fejldiagnosticeret tilstand hos folk med lungelidelse eller angst, men også raske mennesker uden kendt sygdom, kan opleve åndedrætsproblemer på baggrund af et dysfunktionelt åndedræt.  

Sådan behandles dysfunktionelt åndedræt

Ikke-medicinsk behandling af dysfunktionelt åndedræt består oftest af tværfaglig behandling ved specialiseret logopæd og fysioterapeut. Behandlingen fokuserer på, at du opnår større kontrol med og viden om din åndedrætsfunktion, så åndedrætsproblemer undgås eller minimeres.

Uagtet kendt lungelidelse er det muligt at arbejde med at optimere åndedrætsteknikkerne, så åndedrætsgener reduceres. Dysfunktionelt åndedræt kan nemlig føre til en forværring af oplevede lungesymptomer, som gør, at du kan få en oplevelse af, at den medicin du tager, ikke afhjælper symptomerne.

Læs mere om behandlingstilbuddene i Aarhus Stemmeklinik her.

Kronisk hoste

Hvad er kronisk hoste?

Hoste er en naturlig refleks som beskytter de nedre luftveje for fx støv, fremmedlegemer, mavesyre, mad/drikke som vi får galt i halsen og slim. Hoste kan også være et symptom på sygdom i eller udenfor lungerne. Hoste som har varet i over 8 uger, betegnes som kronisk hoste De hyppigste årsager til kronisk hoste er astma, KOL, bronkitis, tobakshoste, lungeinfektion, mavesyre, kronisk bihulebetændelse, allergi, medicin bivirkninger og hjertesygdom. Ved langvarig hoste (uger) bør du i første omgang undersøges hos din egen læge mhp. om der skal laves yderligere udredning eller henvisning til sygehuset. Hvis du er undersøgt og din egen læge ikke finder en forklaring, så kan den kroniske hoste skyldes hoste-hypersensitivitets-syndrom (nedsat hostetærskel) eller nervøs hoste (uvane), hvor der ikke er nogen sygdom i luftvejene, men hvor man på grund af hoste og rømning vedligeholder en irritationstilstand i luftvejene. Hos nogle provokeres hosterefleksen lettere fx i forbindelse med kulde, stærke lugte eller røg. Ofte vil der over tid opstå uhensigtsmæssige spændinger omkring mellemgulvsmusklen (diafragma) og i de stemme- og talerelaterede muskler (hals, nakke, tunge og kæbe). De vedvarende spændinger i strube- og halsmuskulaturen samt i mellemgulvet udløser/vedligeholder hosten. Dette vil ofte føre til yderligere spænding i forsøg på at bremse hostet, hvilket kan forværre tilstanden. Kronisk hoste kan forekomme som en selvstændig gene, men kan også føre til irritation i halsen (fonasteniske gener) eller stemmeproblemer.
Læs mere om fonasteniske gener.

Sådan behandles kronisk hoste

Behandlingen af hoste-hypersensitivitets-syndrom og nervøs hoste består i tværfaglig indsats ved specialiseret logopæd og fysioterapeut. Den logopædiske behandling stiler mod at lære dig at afspænde de stemme- og talerelaterede muskler i hvile og at anvende dem hensigtsmæssigt i forbindelse med stemmebrug, så din tale ikke udløser hoste. Den fysioterapeutiske behandling består i manuel terapi og øvelser, som afhjælper de uhensigtsmæssige muskelspændinger omkring mellemgulvsmusklen, i struben og i hals og nakke.

Har du behov for medicinsk behandling af sure opstød/halsbrand (reflux) og næse-bihule symptomer (bihulebetændelse/allergi), kan Aarhus Stemmeklinik også være behjælpelig.

Læs mere om behandlingstilbuddene i Aarhus Stemmeklinik her.