Funktionelle stemmelidelser

Hvad er funktionelle stemmelidelser?

En funktionel stemmelidelse opstår ved, at du bruger stemmen uhensigtsmæssigt over kortere eller længere tid. Der er ingen synlige forandringer på stemmebåndene, som kan forklare de gener, du oplever.

De mest almindelige gener er:

 • Hæshed
 • Stemmetræthed
 • Trang til at rømme sig
 • Irritation i halsen
 • Klumpfornemmelse
 • Øget slim
Generne kan optræde i varierende grad og være periodisk eller kronisk. Stilles der store krav til din stemme i hverdagen, er det afgørende, at du gør noget ved dine stemmeproblemer. Hvis du gennem en længere periode misbruger din stemme, kan det nemlig i visse tilfælde føre til synlige forandringer på stemmebåndene (organiske forandringer).

Diagnoser

Læs mere om den enkelte diagnose her:

Sådan behandler vi funktionelle stemmelidelser

Behandlingen af funktionelle stemmelidelser består i stemmetræning (logopædisk intervention). Vi fokuserer på, at du aflærer den uhensigtsmæssige brug af din stemme, da det er netop den, der fører til problemerne.

Dysfoni

Hvad er dysfoni?

Dysfoni betyder hæshed. Dysfoni opstår typisk som følge af uhensigtsmæssig stemmebrug (funktionelt betinget) eller i forbindelse med forandringer på stemmebåndene (organisk eller neurologisk betinget). Hæshed er hyppigt forekommende hos både børn og voksne, og mange har oplevet hæshed i en kort periode foreksempel i forbindelse med halsinfektion eller overbelastning af stemmen.

Hæshed kan også blive permanent, som følge af, at du bruger din stemme uhensigtsmæssigt. Det kan være, at du igennem en længere periode har belastet din stemme ved at tale meget højt, råbe eller tale i et stemmeleje, som ikke er naturligt for dig. Hæsheden kan også opstå, fordi du har kompenseret for forandringer på stemmebåndene.

Dysfoni kan inddeles i to typer:
Hyperfunktionel dysfoni og hypofunktionel dysfoni.

Hvad er hyperfunktionel dysfoni?

Ved hyperfunktionel dysfoni er stemmekvaliteten presset, og det føles ofte anstrengende at tale. Foruden hæshed vil du også opleve, at din stemme udtrættes, og du vil ofte opleve irritation i halsen. (Irritationen i halsen kalder vi fonasteniske gener). Læs med om hvad det er i afsnittet ”Fonasteni” nedenfor

Hvad er hypofunktionel dysfoni?

Ved hypofunktionel dysfoni er stemmekvaliteten luftfyldt, og stemmestyrken svag. Foruden hæshed kan det være svært for dig at tale højt nok til at blive hørt. Ligesom med hyperfunktionel dysfoni oplever du måske også irritation i halsen.

Sådan behandles dysfoni

Alt afhængig af årsagen til dysfoni består behandlingen i logopædisk intervention med fokus på, at du lærer at bruge din stemme, så du ikke belaster den eller lærer at kompensere for de eventuelle forandringer på stemmebåndene.

Hvis du har haft stemmeproblemerne i en længere periode, er der ofte opbygget en række uhensigtsmæssige spændingsmønstre i de stemme- og talerelaterede muskler. Dem hjælper vi dig typisk af med gennem fysioterapi. Det kan også være relevant med medicinsk behandling af for eksempel sure opstød/halsbrand (reflux) og næse-bihule symptomer (betændelse/allergi), hvilket Aarhus Stemmeklinik også kan hjælpe dig med.

Fonasteni

Hvad er fonasteni?

Fonasteni er spændingsrelaterede halsgener. Der er ingen synlige forandringer på dine stemmebånd, men du oplever problemer, når du taler og bruger din stemme. Fonasteni dækker over flere forskellige symptomer fra halsen, som opstår på grund af vedvarende spændinger i strube- og halsmuskulaturen. Spændingerne er typisk opstået, fordi du har brugt din stemme på en uhensigtsmæssig måde igennem længere tid og har udviklet dårlige vaner. Fonasteni kan også opstå i forbindelse med andre stemmelidelser eller medicinske tilstande for eksempel sure opstød/halsbrand (reflux), allergi og kronisk bihulebetændelse.

Du kan opleve flere forskellige symptomer i forbindelse med fonasteni:
 • Hæshed
 • Stemmetræthed
 • Rømmetrang
 • Slim i halsen
 • Klumpfornemmelse (globulus)
 • Tørhedsfornemmelse
 • Synketrang
 • Ømhed/smerte i halsen
 • Sure opstød og halsbrand (reflux)
 • Hoste
 • Åndedrætsproblemer

Sådan behandles fonasteni

Behandlingen består af logopædisk intervention (stemmetræning) med fokus på, at du lærer nye måder at bruge stemmen på og dermed aflærer de uhensigtsmæssige stemmebrugsvaner. Der kan blive behov for sideløbende fysioterapeutisk behandling for at reducere muskelspændinger i struben og på halsen. Der kan desuden være behov for medicinsk behandling af sure opstød/halsbrand (reflux) og næse-bihule symptomer (bihulebetændelse/allergi). Det kan vi også hjælpe med på Aarhus Stemmeklinik.

Psykogen Afoni

Hvad er Psykogen afoni?

Når psyken begrænser stemmen. Psykogen afoni betyder tab af evne til at producere lyd på baggrund af psykologiske problemstillinger.
Tilstanden er sjælden, men ofte meget invaliderende, da det kun er muligt at tale med en svag eller hviskende stemme. Tabet af stemmen opstår ofte uden forvarsel, og stemmen kan ”komme og gå” periodisk eller helt forsvinde igennem en længere periode. – Læs mere om Aarhus stemmekliniks samarbejde med specialiseret psykolog

Sådan behandler vi psykogen afoni på Aarhus Stemmeklinik

Behandlingen består i logopædisk intervention med fokus på at finde årsagssammenhænge og korrigere dine uhensigtsmæssige stemmebrugsvaner, så din stemme genvinder sin kraft. Der er ofte behov for sideløbende samtaleterapi hos specialiseret psykolog og eventuelt behandling ved en specialiseret fysioterapeut. Du har mulighed for begge dele ved Aarhus Stemmeklinik.