Stemmetræning

Stemmetræning

 

Styrk dit vokale visitkort

Lyden af din stemme er en vigtig faktor, når du skal levere et budskab med succes. At være en stærk mundtlig formidler kræver en robust og klar stemme, som understøtter det sagte, og lyden af din stemme er i høj grad en med- eller modspiller i forhold til hvorvidt, dine omgivelser opfatter dig som værende troværdig og pålidelig. At styrke kontrollen med dit medfødte instrument vil give dig mere sikkerhed i forhold til at stille dig op foran folk og levere et budskab med overbevisning. Kontrol med din stemme er nemlig afgørende, når du skal formidle, inspirere og gøre dig hørt.

Sådan træner du din stemme

Stemmetræningen stiler mod at forme din stemmes lyd (stemmekvaliteten), og din tales udtryk (artikulation, resonans og sprogmelodi m.v.), så den understøtter dine budskaber, og det giver din personlighed plads til at træde frem. Du får forståelse for din stemmes muligheder og begrænsninger, og du får redskaber til at lykkes med din mundtlige formidling igennem selvsikker kontrol med stemmen.