Transkønnede stemmer

Transkønnede stemmer

Feminiserende eller maskuliniserende stemmetransformation

Transfeminine, transmaskuline og non-binære personer kan i forbindelse med deres transition have et ønske om en ændret stemme, hvor lyden i højere grad understøtter kønsidentiteten. Stemmens lyd, måden vi taler og bruger sproget på, er i høj grad kønsspecifikt og med til at definere den måde omverden opfatter os på. Transpersoner og non-binære personer oplever ind i mellem at blive mis-kønnet, når lyden af stemmen ikke stemmer overens med det visuelle. Dette kan bidrage til negativ selvfølelse (kønsdysfori).

Sådan kan du transformere din stemme

Behandlingen består i logopædisk intervention, hvor du opøver en ny stemmefunktion. Stemmetræningen stiler mod at forme din stemmes lyd (tonehøjde og stemmekvalitet), og din tales udtryk (artikulation, resonans og sprogmelodi) så den lyder mere maskulin, feminin eller kønsneutral.

Stemmemodulerende kirurgi er en mulighed i Danmark, men det kræver som oftest forudgående logopædisk behandling.